Hvis jeg lovede dig det, ville jeg være særdeles utroværdig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved siden af Mind4nature arbejder jeg i forskellige halvdagsjobs. Det giver mig en god indføling med, hvad der sker rundtomkring på de forskellige arbejdspladser. Indtil videre har det været forskellige pædagogjobs.

Når mine kollegaer finder ud af, at jeg også arbejder som Natur og stressvejleder er der ind imellem nogle der spørger mig om hjælp.

For eksempel siger de ”Hvad nu hvis man tager mig, hvad skal jeg så gøre? ” eller ” Hvad ville du sige til sådan en som mig? ”. Ofte er det i situationer, hvor vi mødes i køkkenet og jeg har højest 5 min til at svare i.

Det første jeg tænker er, at personen godt vil have en hurtig kvik løsning og det findes ikke. Stress er bygget op over tid og det kræver tid at afvikle det igen. Kroppen skal bruge tid på at komme i balance og du skal bruge tid på erkende problemets størrelse og helst finde ud af hvad der udløste stressen. Du skal sætte tid af til at arbejde med dig selv, ændre vaner og få indført nye sunde vaner.

Det næste jeg tænker er, at personen tror, at jeg kender deres situation. Det gør jeg tildeles, da vi ofte arbejder tæt sammen. Men jeg kender ikke altid deres hjemmesituation, eller hvad indre dæmoner de kæmper med, kroniske smerter de har oveni og hvad de ellers har med i bagagen.

Det værste er, at folk sjældent gider, at gøre noget forebyggende. De fleste skal helt ned og ligge før de tager vare på sig selv. Eller for den sags skyld gider, at høre ordentlig efter hvad råd jeg så ville komme med og gøre dem i hverdagen.

Så jeg ender ofte med at svare, at:” Det kan jeg ikke lige sådan, hurtigt svare på. Det kræver en dybere samtale. Hvis du for eksempel kom hjem til mig, til en stress session. Så vil jeg først have en samtale med dig, hvor jeg vil tune mig ind på, hvem du er og hvad dit problem er. Det vil jeg finde ud af med nogle spørgsmål. Det er så individuelt. Derefter vil jeg i samarbejde med dig finde ud af, hvad selve behandlingen skal bestå i. Det kan være ro, stilhed, mindfulness øvelser, naturbaseret mindfulness øvelser, healing, flere samtaler. Det indebærer også øvelser du selv skal gøre hver dag. Det kan være at du skal ændre vaner, meditere, spise sundere, lære at sige fra, træne dit selvværd. Måske kræver det, at vi ses i et stressforløb over et vis antal gange”.

Nogle af de ting der gør at det er så individuelt kan være:

  • Problemer på hjemmefronten, med partneren eller børnene. Har du et stort arbejdspres, så skal der ikke meget til på hjemmefronten før du føler dig udkørt og stresset

 

  • Du føler dig mobbet af en kollega eller din chef er helt urimelig

 

  • Dit selvværd er ikke stort og det udnytter andre

 

  • Du har for meget arbejde og der kræves mere af dig end du kan præstere

 

  • Kroniske smerter

 

  • Du har nogle ubearbejdede ting fra din barndom, som ofte popper op

 

Så, du kan godt se at det ikke er nemt, at svare på det med en sætning.

Slet ikke, når man gerne vil tage problemet seriøst.

Nogle gange, har en kollega og jeg haft lidt længere tid. Så kommer jeg med nogle små gode råd, som burde være i en ”Stress førstehjælpskasse”. Så sådan en arbejder jeg på at få lavet til jer.

Ellers kan du læse mere om ”Stressens fire faser” HER

Forslag til et personalemøde eller pædagogisk lørdag

Jeg vil gerne tilbyde, at komme ud på din arbejdsplads og give et oplæg om dette.

Oplægget vil omhandle: hvad er stress?  Hvad kan jeg gøre her og nu? og hvad sker der under et stresssygefravær? hvordan kan vi hjælpe hinanden?