Her får I nogle udklip jeg har taget fra nettet. Samtidig kan jeg fortælle, at stress var den mest googlede “sygdom” i 2018. Som I kan se findes der ikke nogen fast definition på hvad stress er? og flere understreger, at det ikke er en sygdom, men en belastningstilstand.

 

Koncept model terapihaven Nacadia 

Stress er i grunden en livsnødvendig reaktion som indtræder når et men- neskes overlevelse eller sundhed er truet. I sådanne situationer frigør kroppen hormonerne kortisol og adrenalin, som gør mennesket vågen. Stress er en overaktivitet i det sympatiske nervesystem som gør klar til kamp eller flugt. Efter en tid med længerevarende stressbelastning har mennesket imidlertid behov for at hvile. Og da er søvn ikke nok, man har også behov for mental hvile i vågen tilstand, såkaldt restoration.

Videncenter for arbejdsmiljø

Mange ydre faktorer kan have indflydelse på risikoen for at udvikle stress. Men måden vi opfatter situationen på har også betydning. Der kan med andre ord være forskel på, hvad der stresser dig, og hvad der stresser din kollega.

Psykiatrifonden

Man kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Hvad er forskel på stress og travlhed

Når man har travlt – uanset om det er lidt eller meget – er travlheden ofte præget af en lystbetonet og engageret følelse for de opgaver, der skal løses. Man finder energi i udførelsen af sit arbejde. På en arbejdsplads med deadlines er der således ofte forbundet en stor lyst til at nå målet i tide. Og særligt når opgaven er løst, vil man få lyst til at fejre, at man nåede målet. Denne lyst er fraværende, når man er stresset. Man oplever ingen glæde eller energi i forbindelse med sit arbejde eller gøremål og aktiviteter i privatlivet. 

Kortvarig stress og langvarig stress

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Længerevarende stress udgør en trussel mod helbredet. Man kan blive stresset på arbejdspladsen i perioder, hvor den årlige statusrapport skal være færdig, hvor hele lageret er ved at blive bygget om, eller hvor man må løbe ekstraordinært hurtigt på grund af mange sygemeldinger blandt personalet. Man kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger i privatlivet, fx i forbindelse med flytning eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.

sundhed

Vi bliver ikke nødvendigvis stressede, fordi vores behov og ønsker ikke indfries. Det er den efterfølgende frustration, vrede, skuffelse, irritation eller tristhed, der kan føre til stress. Det er med andre ord de efterfølgende tanker om det, der skete, der giver stress.

Stress er ofte forbundet med en følelse af at være blevet krænket, enten fordi arbejdet ikke længere giver mening, eller fordi mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde synes minimerede.

Videnskab

Til manges overraskelse findes der ikke en officiel definition af stress, som forskere, behandlere eller konsulenter er enige om, og ej heller er stress en selvstændig anerkendt diagnose i de officielle diagnosesystemer (ICD, DSM).

NetDoktor 

” Stress defineres som et særligt forhold mellem personen og omgivelserne, som opfattes som en belastning af personen eller som overstiger hans eller hendes ressourcer og truer hans eller hendes velbefindende “.

Djøf

Vi bliver ikke nødvendigvis stressede, fordi vores behov og ønsker ikke indfries. Det er den efterfølgende frustration, vrede, skuffelse, irritation eller tristhed, der kan føre til stress. Det er med andre ord de efterfølgende tanker om det, der skete, der giver stress.

Stress er ofte forbundet med en følelse af at være blevet krænket, enten fordi arbejdet ikke længere giver mening, eller fordi mulighederne for at udføre et godt stykke arbejde synes minimerede.

Stressforeningen

Ordet ’stress’ kommer af latin og betyder “at stringere”. At stramme – eller snøre – til. Det henviser til den situation, hvor en person føler sig trængt op i en krog, fordi omgivelserne presser på. Stress har endnu ikke sin egen medicinske ICD 10* diagnose. Det betyder, at stress ikke anerkendes medicinsk som en sygdom som f.eks. influenza eller depression. Stress har flere arbejdstitler eller definitioner, og derfor er der forskellige måder at forstå 

Angst for depression 

Stress er som udgangspunkt en nyttig tilstand. Og stresshormonet kortisol er et rigtigt vigtigt stof. Forestil dig, at vi lige går 100.000 år tilbage i tid – og vi spotter en kæmpe sabeltiger. Og da vi desværre er en ubehagelig del af dens kostpyramide, er vi nødt til at gøre en af to ting: Kæmpe eller flygte. Derfor sender hjernecentreet hypothalamus besked ned til centret lige under, nemlig hypofysen, som igen sender besked ned til binyrerne, der sidder lige over nyrerne)  om at producere kortisol (kaldes i fagsproget for HPA-aksen efter de engelske betegnelser). Og kortisol går så  som en budbringer gennem blodsystemet ud i hele kroppen og sætter den i alarmberedskab. Og ligesom i et samfund i alarmberedskab kanaliseres alle ressourcer så lige præcis ud til de steder, der er brug for det i en livstruende krise. Så al tilgængelig energi ryger ud i arme og ben, så vi kan kæmpe eller flygte med maksimal kraft.

Og det er supergodt……hvis det er en sabeltiger, der er efter dig. Og det er kun godt, hvis det er for en kort stund.

Men det er skidt, hvis kroppen bliver sat i alarmberedskab, hver gang, du tænker på arbejde eller vasketøj eller hjemmeopgaver.

Min egen definition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personligt mener jeg at stress er resultatet af et sygt samfund. Et samfund, hvor vi har travlt bare for at have travlt, ingen ved faktisk hvorfor.

Man påstår, det er for at holde “ hjulene igang” og for at skabe vækst. 

Jeg tror en af de største årsager til stress skyldes, at de fleste af os er blevet frakoblet naturen. Den er der slet ikke tid til i en travl hverdag. Naturen som vi oprindeligt stammer fra og som giver os følelsen af noget autentisk. Ophold i naturen er det, der skal skabe modvægt til travlhed og stress.  Det er der, hvor du skal ud og indhente den hvile og inspiration, der skal til, for at opretholde harmoni.