003

Bogen handler ,som titlen siger om egenomsorg . Især når du arbejder med andre mennesker, som du i jobbet skal yde omsorg for. Det kan være som pædagog, sygeplejerske, plejehjemsassistent, dagplejere, socialrådgivere, osv.. Men den er også god at læse, hvis du er leder.

Mange i disse fag giver og giver og til sidst er der ikke mere, at give af, fordi du er brændt ud. Det hjælper denne bog med at du undgår, ved at komme med mange gode råd. Den gør dig gladere for dig selv og det at gå på arbejde.

Jeg har selv være i praktik i et haverefugie, hvor det hovedsageligt er sygeplejesker, der kommer( ramt af stress). Så jeg ved, der er et stort behov for opmærksomhed på problemet, især indenfor sygeplejeverden. I det hele taget er der et  stort behov for, at folk læser lige netop denne bog.

Personligt ville jeg ønske, at jeg havde kendt til bogen noget før. Den fandtes desværre ikke dengang jeg gik på seminariet, eller var pædagog / dagplejer. Desværre kendte jeg den heller ikke da jeg var leder, så havde den måske kunne hjælpe mig, så jeg havde undgået stress.

Min anbefaling er, at den burde findes i enhver institution, sygeplejeske afsnit, dagpleje legestue osv.

Kapitlerne omhandler omsorg for dig-omsorg for andre, pauser, jeg er nød til, hvem lytter til dig, konflikter, samvittighed, ansvar, det kan da ikke passe, hvad er det værste der kan ske. Med let genkendelige oplevelser fra hverdagen.

Tak Benedikte Exner for, at have givet mig denne bog. Jeg vil bruge den med omhug på mig selv, men også dele ud af dine gode råd til dem jeg vil møde på min vej. Ikke mindst med at de burde læse bogen.